Tekort aan vitamine D en diabetes

Deze website gaat over het afvallen met afslankpillen. Dit kan een goede aanpak zijn. Nog veel beter is om overgewicht te voorkomen. Iedereen weet dat vitamines gezond zijn en het belangrijk is om gezond te eten wil je niet te dik worden. Wat je waarschijnlijk niet weet is dat er ook een duidelijke relatie is vastgesteld tussen vitamine D en het ontstaan van overgewicht, obesitas en diabetes type 2. In dit artikel lees je welke relatie er is onderkend en welk wetenschappelijk onderzoek hieraan ten grondslag ligt. Verder geef ik enkele tips om te zorgen dat je lichaam beschikt over voldoende vitamine D.

Belangrijkste conclusie:

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is als volgt: Wil je het risico op suikerziekte (diabetes type 2) verminderen dan is het erg belangrijk dat je lichaam de beschikking heeft over voldoende vitamine D.
De vraag voor jou dan relevant is of je al dan niet over voldoende vitamine D beschikt. Deze vraag kun je beantwoorden door allereerst de symtonen te herkennen die erop kunnen duiden dat er een tekort aan vitamine D is. Denk hierbij aan:
• Vaak vermoeid zijn
• Zwakke botstructuur (snel iets breken)
• Bloedend tandvlees
• Aanvallen van angst
• Regelmatig kramp en trillingen van je spieren
• Je niet fit of zelfs lusteloos voelen.
Verder zijn er ook online testen beschikbaar om vast te stellen of je mogelijk een tekort hebt. Nadeel hiervan is dat het moeilijk te testen is of deze tests betrouwbaar zijn. Wil je het zeker weten dan kan een bloedtest via de huisarts uitkomsten bieden.

Tips voor meer vitamine D

Vitamine D kun je binnenkrijgen via gezonde voeding. Voeding die vitamine D bevat zijn: vette vis, vlees, eieren, melk(producten), margarine & halvarine (ook bak en braad). Het is daarom verstandig om deze producten regelmatig op het menu te zetten. Verder is zonlicht een belangrijke bron van vitamine D. Regelmatig naar buitengaan is dan ook zeker aan te raden .Verder kun je vitamine D aanvullen met supplementen.

Het wetenschappelijke bewijs

De wetenschappelijke basis voor het artikel dat je nu leest ligt in het onderzoek dat gepubliceerd is in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism op 23 februari 2015. Van 148 deelnemers met een zeer gevarieerd gewicht (slank tot obesitas) is de in het lichaam aanwezige hoeveelheid vitamine D gemeten. De deelnemers zijn ingedeeld naar verschillende BMI klassen en per deelnemer is geregistreerd wat hun gezondheidsstatus is (onder andere: diabeet, niet diabeet, ).
De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zijn als volgt:
• Mensen met obesitas en een gezonde suikerhuishouding (geen diabeet) hebben hogere vitamine D waarden dan personen die wel diabeet zijn;
• Slanke mensen met diabetes of andere verstoring van de suikerhuishouding hadden lagere vitamine D waarden dan mensen die geen diabeet zijn;
• De hoeveelheid vitamine D correleert met het suikerniveau in het lichaam maar niet met de hoogte van het BMI.
Ben je op zoek naar meer tips voor een gezonder leven, gezonder eetpatroon en alles wat je moet weten om af te vallen lees dan is deze artikelen over afvallen.